Implantaat en kaak Tomography

Om het implantaat te maken bepaalt de tandarts hoeveel volume uw kaakbot heeft. Door middel van een röntgenfoto bekijkt de tandarts uw kaak en gebit, hierbij wordt belangrijke informatie van uw gebit en kaak bekekenen wordt de breedte, lengte en hoogte van het bot bepaald. Met behulp van tandheelkundige röntgenfoto wordt een 3D-planning van het implantaat gemaakt met behulp van computerprogramma’s.  

Ze worden gebruikt om zoveel esthetische uitstraling mogelijk vooral onvoldoende botstructuren. Uw tandarts zal niet voor alle gevallen een röntgenfoto eisen. Ze willen de röntgenfoto om te zien welke risico’s voor de patiënt van toepassing zou kunnen zijn en of er eventueel kans is op chirurgische complicaties. 

Röntgenfoto’s zijn noodzakelijk om cysten te onderzoeken, laesies in de sinussen, de belangrijkste zenuw conditie van het kaakbot, en de basis van de neus.
 


 

Implantaat Planning Video